Workforce GDPR Integritetspolicy

Workforce Bemanning Sverige AB (556700-9708, ”Workforce”, ”vi”, ”oss”), skyddar och respekterar din sekretess. Denna integritetspolicy beskriver vilken personlig information vi samlar in från dig och hur vi behandlar din personliga information.

Personlig information som vi samlar in från dig

Vi kan komma att samla in personlig information om dig, vilket innefattar men inte är begränsat till, ditt namn, dina kontaktuppgifter och annan relevant information, direkt från dig eller t.ex. från ditt CV.

Hur använder vi din personliga information?

Din personliga information kommer att samlas in och hanteras av oss för följande ändamål:

Vår användning av din information enligt ovan är tillåten enligt rådande lagstiftning då den är:

 • möten med dig
 • ditt CV, LinkedIn och andra liknande källor
 • e-post
 • telefonintervjuer
 • referenser

Din personliga information kommer att samlas in och hanteras av oss för följande ändamål:

 1. för att föreslå jobberbjudanden och/eller andra tjänster till dig;
 2. för att upprätthålla vår affärsrelation, oavsett om du är kund eller kandidat;
 3. för att matcha dina uppgifter med lediga jobb och, efter ditt samtycke, skicka ditt CV och dina personuppgifter till kund för ett visst rekryteringsuppdrag;
 4. för att besvara dina frågor när du kontaktar oss;
 5. för att skicka dig annan information, t.ex. inbjudningar till evenemang, som kan vara av intresse för dig;
 6. för att, efter överenskommelse med dig, överföra data till samarbetsparter för att tillhandahålla tjänster som du eller våra kunder har begärt, t.ex: tester, referenstagning eller verifiering av uppgifter du lämnat. Sådana samarbetsparter är bundna av liknande åtaganden om integritet och sekretess som Workforce.
 7. vi kan också begära ditt samtycke att samla in, behålla, använda och visa din personliga information för något annat syfte än vad som anges ovan.

Vår användning av din information enligt ovan är tillåten enligt rådande lagstiftning då den är:

 • behandlad med ditt samtycke, t.ex. när du skickar oss en spontanansökan eller en ansökan i ett specifikt rekryteringsuppdrag, när du ger oss ditt visitkort, skickar oss ett mejl med dina kontaktuppgifter, etc.
 • nödvändig för våra legitima intressen för att tillgodose ovan angivna syften, samt för att uppfylla juridiska lagstadgade förpliktelser.

Hur länge sparar vi din personliga information?

Vi kommer bara att lagra dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt, med hänsyn till syftet med behandlingen eller så länge du vill ta emot vår information. Vanligtvis är det i 2 år. När som helst kan du kontakta oss och be oss ta bort dina personuppgifter.

Om du har frågor, kontakta oss gärna på: info@workforce.se.

Dela med tredje part

För att underlätta vår användning av din information och förse dig med uppgifter eller för att besvara en förfrågan du gör, kan vi komma att dela din information med en tredje part. Detta kommer endast att ske under följande omständigheter:

 • Med leverantörer, entreprenörer och samarbetsparter: ibland kan vi samarbeta med andra företag och personer för att utföra uppgifter åt oss. Exempel på det är hosting och underhåll av vår websida, hosting och underhåll av våradatabaser, etc.
  Sådana samarbetsparter har tillgång till din personliga information bara i sådan utsträckning som krävs för att utföra dessa uppgifter och får inte använda informationen för andra ändamål. Dessa mottagare är bundna av liknande åtaganden om integritet och sekretess som Workforce.
 • Med myndigheter eller brottsbekämpande myndigheter om vi är skyldiga att göra det.

Var din personliga information lagras och bearbetas

Som beskrivs i avsnittet ovan ”Dela med tredje part” delar vi dina personuppgifter med tredje part så som leverantörer, entreprenörer och samarbetsparter. Om vi använder en tredjepartsleverantör, entreprenör eller samarbetspart, kommer dina personuppgifter fortfarande att vara under vår kontroll och vi har rutiner för att säkerställa att din personliga information är tillräckligt skyddad. Sådana tredje parter är baserade inom EU.

Vi strävar efter att vidta de rimliga åtgärder som krävs för att säkerställa att din personliga information behandlas säkert och i enlighet med denna policy.

Datasäkerhet

Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda din personliga information, bör du vara medveten om att överföring av information via internet inte är helt säkert och vi kan inte garantera säkerheten av din personliga information som skickas via e-post eller andra kanaler till tredje part. Därför är varje överföring på din egen risk. Vi kommer att följa strikta rutiner och adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, ändring, radering eller överföring av denna personliga information.

Dina rättigheter, hur du kommer åt, korrigerar och raderar din personliga information

Enligt gällande dataskyddslagar har du följande rättigheter:

 • Rätt till åtkomst och till att erhålla en kopia av din personliga information: Du har rätt att få svar på om vi hanterar dina personuppgifter. Om så är fallet har du rätt att få tillgång till din personliga information samt information om hur den behandlas. Du kan också be om en kopia av din information.
 • Rätt att korrigera din personliga information: Om du kan visa att den personliga information vi har om dig inte är korrekt kan du be att denna information uppdateras eller korrigeras på annat sätt.
 • Rätt att glömmas bort / få uppgifter raderade: Du har rätt att radera dina personuppgifter; dock kan Workforce enligt lag var skyldig att spara vissa uppgifter, t.ex. om du varit anställd av oss.

För att utöva dina rättigheter, mejla oss på info@workforce.se.

Då vår behandling av din personliga information är baserad på ditt samtycke, har du också rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Återkallandet av ditt samtycke påverkar inte lagligheten i eventuell behandling baserad på ditt samtycke innan vi mottagit ett sådant återkallande.

Du har också rätt att klaga på vår behandling av din personliga information till ansvarig dataskyddsmyndighet.

Ändringar av denna policy

Villkoren i denna policy kan ändras från tid till annan. Vi publicerar väsentliga ändringar av denna policy antingen genom meddelanden på denna webplats eller genom att kontakta dig via andra kanaler.

Kontakt

Du är välkommen att kontakta oss med frågor och kommentarer om denna integritetspolicy samt om din personliga information på vår mejladress info@workforce.se. Du kan även nå vårt lokala dataskyddsombud på samma mejladress.